В Мулти Компютърс извършваме професионален сервиз и ремонт на всички марки плазмени и плоски монитори. Сервизът на LCD монитори се извършва при едномесечна гаранция върху части и услуги. Срока за изпълнение на сервизната поръчка е от един до три дни, но при необходимост фирмата предоставя оборотен монитор, който може да ползвате без да се налага да спирате работа. Цените на сервиза на монитори са много изгодни, а опита ни показва, че проблеми възникнали след отремонтиран при нас монитор са изключително редки. В почти всички случаи освен безусловната гаранция от един месец, която получавате след ремонта на монитора, не се явяват никакви проблеми в продължение на години след това. Интересен е и факта, че само при единични случаи не е възможно отремонтирането на монитор, или пък цената на частите да завиши стойността на ремонта до неприемливост. В почти всички случаи сервиза на монитори е напълно осъществим и достъпен като цена . В редките случаи, когато мониторът не може да бъде поправен, или ремонта излиза много скъпо, клиента се предупреждава и монитора се връща.